Voorwaarden

Voorwaarden van deelname aan de training The Mind, georganiseerd door GIFT

1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s exclusief BTW

2. Het is jou toegestaan je te laten vervangen, mits dit aan The Mind vóór aanvang van de training bekend is gemaakt.

3. Bijeenkomsten vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname kan Gift de training afgelasten.

4. Annulering van de inschrijving dient schriftelijk te gebeuren. Annulering van de training is zltijd kosteloos.

5. De betaling van het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer.

6. Helaas kunnen wij, door overmacht genoodzaakt zijn te moeten afwijken van de overeengekomen trainingsdatum, het programma of trainer. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren.